İnternet bağımlılığı

İnternet bağımlılığı

 İnternet; hayatımızın bir parçası haline gelmişken, onu yok saymak görmezlikten gelmek pek de doğru olmayacaktır. Özellikle birçok okulda akıllı tahtaların kullanılması, eğitimde teknolojinin kullanılması çocuklarda ve ergenlerde teknoloji ve internetin kullanımının yaygınlaşmasına aracı olmuştur. Okulda teknolojiyle birlikte eğitim-öğretim gören çocuk ve ergenler, bunun devamını sağlamak, verilen ödevleri aynı şekilde yerine getirmek için bir bilgisayar veya tablete ihtiyaç doğal olarak duymaktadır. İhtiyaçların artması bu noktada farkında olmadan bağımlılığı geliştirmeye olanak sağlar, ödevler aracılığı ile girilen teknoloji dünyası, yerini sosyal medya- internet kullanımıyla, internet oyunları, çeşitli web sitelerinde zaman harcamaya alır.

Hayatımızın içine tümüyle yerleşen ve bizi besleyen interneti tamamıyla ortadan kaldırmak, hem gerçekçi değil hem de gerekli değildir, önemli olan nasıl kullanması gerektiğini öğrenmek, sınırlandırmak ve şekillendirmektir. Kendisine zararı olduğunu ve olacağını öngöremeyen çocuk ve ergenler için, bu durumu ele alacak ve onlara yardımcı olacak kendi aileleridir. Anne ve babanın bilinçlenmesi ve doğru tutum-davranışlar göstermesi bağımlılığın önünü almada etkilidir.

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu