Sosyal Fobi

Sosyal Fobi

Tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde olabileceği, bir ya da birden fazla toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin ve sürekli bir korku duyma.

Kişi, küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde davranacağından korkar. Korkulan toplumsal durumla karşılaşma hemen her zaman anksiyete doğurur, bu duruma bağlı ya da durumsal olarak yatkınlık gösterilen bir panik atak biçimini alabilmektedir. Kişi, korkunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilmektedir ancak bunu kontrol edemez.

Korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan kaçınır ya da yoğun sıkıntı ya da anksiyete ile bu duruma katlanır.

Kalabalık bir grupta söz almaktan kaçınabilir, sunum yapma veya herhangi bir konu hakkında bilgilendirmek, sosyal fobisi olan kişiler için oldukça güçtür. Ses titremesi, terleme, ateş basma, mide bulantısı gibi fiziksel durumlar yaşamaktadır.

Sosyal fobinin ilerlemiş şekli, kişinin evden çıkmaması, izole bir hayat yaşamasını sağlar, mesleki, eğitim, sosyal hayatını oldukça bozmaktadır.

Fobi ve anksiyete eşlik eden özgüven eksikliği ,kendilik değeri ile ilgili ciddi olumsuz düşüncelerin varlığından söz etmek mümkündür.

Bilişsel-davranışçı yaklaşım ile kişiyi olumsuz etkileyen düşünce kalıplarını çalışmak ve davranışsal olarak hayata geçirmesini sağlamak önceliklidir.

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu