Özgüven Sorunu

Özgüven Sorunu

Özgüveni açıklayabilmek için benlik ,ideal benlik ve özsaygı kavramlarını ele almak gerekir.

Benlik; bizim kim olduğumuzu, kendimizi nasıl tanımladığımız halimizdir .İdeal benlik ise olmak istediğimiz ben’i ifade etmektedir, kendimize ait olduğumuz durumdan hangi duruma kendimizi taşımak istediğimizdir. Özsaygı ise var olan ben ile olmak istediğim ben arasındaki farka ilişkin hissettiğimiz duygudur.

Özgüven; çocukluk döneminde başlayan, bireyin kendine yönelik olumlu duygu ve tutumlar sergilemesini sağlayan bir duygudur.

Özgüven gelişimi çocukluk döneminde başlayan ve bireyin özsaygısını geliştirebilme sürecine dek uzanan bir olgudur.

Çocukluk döneminde, çocuğun anne ile kurduğu bağ, ilgi ve sevginin yeterli ve sürekli olması özgüven oluşumunda önemli rol oynamaktadır.

Özgüven oluşumu ailenin tutum ve davranışlarından etkilenmektedir. Ailenin aşırı koruyucu, baskıcı ve otoriter tutumu, çocuğun özgüvenini olumsuz yönde etkilemektedir .Bu tutumlar karşısında çocukluk ile birlikte yetişkinlikte kendilik algısı düşük, yetersiz olduğunu düşünen ve bireyler oluşmasını sağlamaktadır. Ailenin eşitlikçi ve demokratik bir tutum sergilemesi, çocuğun özgüvenini olumlu yönde etkilemektedir. Kendilik duygusu gelişen, ifade etme becerisi gelişen, kendini seven, kabul eden, dengeli ve yeterli bir birey olmayı desteklemektedir.

Ailesi tarafından desteklendiğini, onaylandığını ve sevildiğini hisseden ve bu ortamda yetişen bireyler, yaşadıkları olumsuz durumlar ile baş etme becerisi geliştirebilmektedirler.

 

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu