Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim

Kişilik;bireyin doğuştan getirdiği genetik özelliklerle  duygusal,zihinsel,fizyolojik süreçlerin  katkıda bulunduğu,yaşam boyu süren bir olgudur.Çocukluğun ,özellikle  ilk 5 yılında , kişilik olşumuna büyük katkısı olmaktadır.

Kişilik,toplumsal beklentiler ile bireyin kendi kişilik yapısına ve ihtiyaçlarına yönelik davranması ve bunu yönetebilmesi,kişiliğin sağlıklı bir gelişim gösterdiğini ifade etmektedir.

Kişilik ,hayatta var olduğumuz sürece gelişim ve değişim içinde olacaktır.

Psikolojik yaklaşımlar ,kişinin gelişim sürecini destekleyen, kim olduğunu görmesini sağlayan,farkında olmadığı yönlerini farketmesin sağlayan,kendisini tanıma sürecidir.

 

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu