Kişilerarası İletişim Sorunları

Kişilerarası İletişim Sorunları

İletişim; tüm ilişkilerimizi yöneten, doğru kurulduğu zaman ilişkilerin sağlıklı sürmesini sağlayan, eksik olduğunda ise ilişki sorunlarıyla karşılaştığımız, öncelikli olan şeydir.

O halde iletişim için kişilerarası ilişkilerin sağlıklı oluşmasını ve devamlılığını sağlaması yönünde birincil koşul diyebiliriz.

Peki nedir iletişim, sağlıklı bir iletişimde olması gerekenler nelerdir?

Empati; kişinin karşısındaki kişinin var olan durumunu, duygularını anlaması ve buna istekli olmasıdır. Empati, iletişimi arttıran, kişinin durum ve duyguları sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini kolaylaştırmaktadır. Tabi ki kullanılan sözcükler ve beden dili, karşımızdaki bireylerin ne anlattığı ile örtüşen ve anlamlandırmayı olumlu yönde hızlandırmaktadır.

İletişime geçtiğimiz kişilerle doğru kelimeler, ifade şekli kadar, ‘anlaşılmak’ ihtiyacımızın beslenmesi gerekmektedir.

Ben ve Sen Dili; iletişimde önemli bir yere sahiptir. Ben dilini kullanmak öncelikle kişinin duygularını iyi analiz etmesiyle başlar. Duygularının farkında olan birey, ne hissettiğini ve düşündüğünü ben dili ile ifade edebilmektedir. Ancak günümüzde, ben dilinden öte sen dili kullanılmaktadır bu sebeple iletişimin akışını olumsuz etkilemektedir.

İletişimde, karşımızdaki bireye sen dilini kullandığımız zaman , öncelikle;

*Karşımızdaki birey adına bir yargıda bulunuruz,

*Karşımızdaki kişiyi dinlemeden, kendi düşüncelerimizi onun üzerinden ifade etmiş oluruz,

*Karşımızdaki kişiyi savunma durumuna geçiririz,

*Karşımızdaki kişinin ne hissettiğini ve düşündüğünü açıklamasına otomatik olarak fırsat vermemiş oluruz bu da karşımızdaki kişiyi mutsuz edip, öfkelenmesine sebep oluşturur.

Ben dili için ufak bir örnek verecek olursak;

*Benimle bu şekilde konuştuğun zaman, kendimi çok kötü hissediyorum.

Sen dili için ise;

*Sen hep bu şekilde konuşuyorsun, sen böyle davrandığın sürece bir yere varamayız.

Söylem ve davranışların birbiriyle uyumlu olması doğru iletişime yönlendiren ve kalıcılığı sağlayan önemli parçalardır. O halde doğru iletişim için, kelimeleri nasıl kullandığımıza dikkat ederek başlayabiliriz.

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu