EMDR TERAPİ

EMDR TERAPİ

EMDR TERAPİ

  

EMDR; Türkçe açılımıyla Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Alma, güçlü bir psikoterapi tekniğidir.

EMDR, kişinin geçmişte yaşadığı bir travma, anı ve duruma yönelik kendi ile ilgi gerçekçi olmayan negatif inançlarını çalışır. Geçmişte yaşadığımız herhangi bir durum, kendimizle ilgili inançları oluşturmamıza olanak sağlar. Maruz kaldığımız negatif durumlar, hayatımızı şekillendirerek, hayat boyu bizimle var olmaya devam ederler dolayısıyla kendimiz hakkında geliştirdiğimiz negatif düşünceler, var olan ve gelecek deneyimlerimizi ne yazık ki negatif yönlü etkilemektedir. Ufak bir örnek ile açıklamak gerekirse; kişi erken yaşlarda yaşadığı herhangi bir durumdan yola çıkarak kendisinin başarısız biri olduğu düşüncesine inandıysa, başarısının değerlendirileceği herhangi bir durumda duygusal ve davranışsal tepki vermektedir. Bir sınava girecekse, aşırı kaygılı ve heyecanlı olması muhtemeldir ve bu yüzden sınavdan başarısız olacaktır.

EMDR tekniği ile kişinin geçmişte yaşamış olmasına rağmen, hala devam eden durum ve kendisine yönelik negatif inançları ile çalışılır, bu inanca ve duruma duyarsızlaşarak rahatsız olduğu durumun ortada kalkması sağlanmaktadır.

EMDR ÇALIŞMA ALANLARI;

Kaygı bozuklukları; Panik Atak, Obsessif -Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi ve Fobiler

Depresyon

Ansiyete ve Öfke

Uyku Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

Madde, Alkol, Sigara Bağımlılıkları ve Diğerleri

Travma

Deprem ve Kazalar Sonucu Gelişen Travmalar

Yas, İntihar, Ölüm

Kas ve Eklem Ağrıları

Kanser ve Diğer Hastalıklar

Anahtar Kelimeler

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu