Cinsel Problemler

Cinsel Problemler

Cinsellik, çift ilişkisinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Cinsellik, ilişkinin sürdürülebilirliği ve gelişimini etkilediği ve iletişimin somut hali olduğunu söylemek yanlış olmaz. Genelde çiftler arasındaki en büyük gözlemlediğimiz sorun iletişim eksikliğidir. Bazen bu iletişim sorunları bizlere, cinsel sorunlar yoluyla ulaşmaktadır. Genelde toplumumuza cinsel sorunların en yaygın olanları; vajinismus ve erken boşalma problemidir.

Vajinismus; kadının ilişkiye girmek istemesine rağmen, kendini birleşmeye fiziksel olarak kapatması durumudur. Kendi isteği dışında, bacaklarını kapatarak, eşini iterek ve kasılarak tepki vermektedir.

Yaş, eğitim durumu, eski ilişki deneyimleri ,fiziksel algı ve eşiyle kurduğu ilişkide güven ihtiyacı bu durumu yaşamasında önemli birer etken olmaktadır. Çift ilişkisini oldukça olumsuz yönde etkileyen bir durumdur.

Erken boşalma; sürekli ya da yineleyici bir biçimde, birleşmenin hemen öncesi veya sırasında ejekülasyonun (boşalmanın) olması durumudur. Erken boşalma, kontrolsüz-denetimsiz boşalmadır. Cinsel birleşmenin sürecini ve bunu yönetme becerisini geliştirmeyi sağlamak için öncelikli olarak çifti bilinçlendirmek ile başlamaktadır.

 Fizyolojik herhangi bir hastalığın var olup olmadığını belirlemek için bir hekime danışmak gerekmektedir, hekim kontrol sonuçları olumlu ise burada psikolojik bir sorun olduğunu düşünebiliriz.

Çift arasında yaşanılan cinsel problemler başlangıçta iletişim eksikliği ile birlikte güven problemleri olduğunu görmekteyiz. Ayrıca toplumumuzdan aktarılan bazı tabular, yetiştirilme tarzı, aileden kazanılan kalıplar, cinsellik hakkında düşüncelerimizi oluşturmaktadır.

Cinsel problemler yaşayan çiftler, birbirlerine yetemediklerini, sorunlu tarafın hep kendileri oldukları, yetersizlik duygularına çok sıklıkla kapılmaktadır. Yetersizlik duygusu, kendilerine daha fazla yüklenmelerine sebep olurken, kendi kişilikleri ile özgüvenlerine zarar veren bir sorun haline dönüşebilmektedir. Öncelikle farkında olunması gereken şey, yaşanılan problemin bireysel değil bir ilişki problemi olduğu ve her iki kişiyi ilgilendirdiğidir.

Her çiftin yaşadığı ilişki kendilerine göre, ayrı ve özeldir bu sebeple müdahale; o çiftin ihtiyaç ve beklentileri ile çalışılmalı, onlara özgü bir müdahale  uygulanmalıdır.

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu