Evlilik / ilişkide çatışma

Evlilik / ilişkide çatışma

Birey olarak her birimizin ilişki kurma, güvende ve ait olmaya dair ihtiyacımız var. İlişki kurmakla birlikte, ilişki sürecinde doğal olarak ortaya çıkanlar ise bizim beklentilerimizdir.

Beklentiler doğal ve olması gereken, insani ihtiyaçlardır. İlişkilerde beklentiler, ilişkinin seyrini belirler ve alt yapısında bir dinamikleri vardır. Beklenti kimi zaman ilişkiyi ayakta tutmakta ,canlandırmakta iken kimi zaman ise zarar verir hale getirmektedir. Beklentileri iyi tanımlamak sağlıklı bir ilişkinin olmazlarıdır. Beklentileri tanımlamak ise kişinin kendini iyi tanımasıyla doğru orantılıdır. Kendini tanıyan istek ve beklentilerinin farkında olan birey, partnerinden ve ilişkisinden ne istediğini bilir ve bu yönlü davranır. Beklentilerimizi karşılayan davranışlar görmek ilişkiye duyulan duyguların artmasını sağlar ve çift arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırır ancak beklentilerin karşılanmadığı ilişkilerde ise çatışmalar ortaya çıkar, çiftler kendi içlerinde üstünlük kurmaya çalışırlar ve kendi isteklerini yaptırmak isterler bu sebeple istenmeyen çatışmaların oluşmaması ve önlemek amacıyla beklenti ve ihtiyaçlarımızı dile getirmek gerekmektedir.

İhtiyaç ve isteklerimizi ifade etmenin ilk koşulu iletişimdir. Bireyin sahip olduğu temel özelliği konuşabilme yetisidir. Konuşmadan karşımızdakinin bizi anlamasını beklemek gerçekçi olmayan, faydasız bir yoldur bu kişiyi öfkelendirerek ilişkisine zarar vermesine sebep olmaktadır.

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu