ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞI

ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞI

Çift ve aile ilişkilerini bir sisteme benzetecek olursak, bu sistemin en önemli parçası iletişimdir. İletişim, sisteminsağlıklı ,işlevli olarak çalışmasını ve devam etmesini sağlar .Bu sistem; çift ve ailenin içinde bulunan  bireylerden etkilenirken, dış dünyadan yani aile ve çiftin dışında kalan, toplumu etkiler.

Sistemi çift yönlü olduğunu ve sürekli etkileşimde olduğunu bilmek gerekmektedir.Çift ve aile sisteminin içerisinde  gelişen herşey,dışarıya bir şekilde yansırken; dışarıda oluşan  herhangi bir durum ise çift ve ailenin ilişkisine yansımaktadır bu sebeple bir bütün olarak kabul etmek gerekmektedir.

 Çift ve aileler ile yapılan çalışmalarda bahsedilen sisteme bakmak, sistemi parçalara ayırarak çalışmak önceliklidir.

 Çift ve aile içinde sistemi etkileyen birincil faktör iletişim şeklidir. Doğru ve yeterli olmayan iletişim modelleri sistemin akışını bozar ve  sağlıklı devam etmesini engellemektedir. 

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu