ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlığı:

Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı; Çocuk ve ergenin,  dünyasından bakabilmeyi ve yorumlamayı hedeflemektedir.Akademik,sosyal ve kişisel gelişimine katkı bulmasını sağlamak amacıyla danışmanlık uygulanmaktadır.Çocuk ve ergenin duygu-düşünce-davranışı arasındaki ilişkiyi doğru tanımlamak ve problem yaşadığı alanları doğru tespit etmek, tedavi planının önemli birer parçasıdır.

Bazı durumlarla çocuk ve ergene uygulanan testler,doğru tanı koymak ve tedaviyi işlevli sürdürmek için gereklidir.Uygulanan psikolojik testler;gelişim,algı,zeka ve kişilik  testleri olarak sınıflandırılmaktadır.

*Gelişim testleri; çocuğun gelişimi hakkında bize bilgiler veren,0-6yaş aralığındaki çocuklara uygulanan, dil-bilişsel, sosyal beceri -özbakım ince motor, kaba motor beceri alt bölümleri olan kapsamlı testlerdir. Uygulanan testler;

Ankara Gelişim Tarama Testi -AGTE

Gelişim testleri; Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri

Peabody Resim KelimeTesti

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Dikkat Algı Testleri;çocuklarda zihinsel süreçlerin incelenmesini sağlarken, çocuğun bilişsel süreçlerini, algılama, yorumlama ve davranışa dökmeyle olan ilişkisi hakkında bilgi vermektedir.Ayrıca bu süreçlerdeki eksik veya desteklenmesi gereken parçaları bulmak için işlevli uygulamalardır. Uygulanan testler;

Bender Gestalt Motor Algı Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Benton Görsel Algı Testi

C.A.T Tematik Algı Testi

*Zeka Testleri; çocuğun zeka seviyesi ile bizlere sayısal veri sağlarken, çocuğun hangi alanlarda ileri veya eksik olduğu hakkında bilgi vermektedir. Test sonuçlarına bağlı olarak anne-baba ile bu bilgiler paylaşılmalı, tedavi planı oluşturulmalıdır. Bu testler;

Wechsler Çocuklar için Zeka Testi-WISC-R

Wechsler Okul Öncesi Dönem Çocukları için Zeka Testi -WPPSI

GoodEnough Harris Bir İnsan Çiz Testi

CattelZeka Testi

*Kişilik Testleri;Çocuk ve ergenin kişilik yapısı,ilgi ve tutumları hakkında bilgi vermektedir.Bu testler;

Rorschach Testi

Draw a Person -Bir İnsan Çiz Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

LouisaDussPsikanalitik Hikâyeler Testi

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu