YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

Yetişkin Psikolojik Danışmanlığı

Bireyin yaşadığı problemler ile birlikte bireyin sosyal, aile ,eğitim, iş hayatını ve yaşam kalitesini  olumsuz yönde etkileyen durumlarda,18 yaş üzeri kişiler için bireysel yetişkin  danışmanlığı düzenlenebilir. Yetişkinler ile yapılan görüşmelerde ; bireyi anlama, yaşadığı durumlar ile baş etme becerisini geliştirmek,  kendi sınırlarını keşfetmek, kendine yönelik iç görü ve farkındalığının gelişmesini sağlamak önceliklidir.

Bazı durumlarda kişiye  yardımcı olabileceğini düşündüğümüz objektif ve  projektif olarak sınıflandırılan kişilik testleri kullanılmaktadır, bu testler;

*Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

*16 PF Kişilik Testleri

*Tematik Algı Ölçeği

*Beck Depresyon Ölçeği

*Rorschach

Bu testler; bizlere bireyin var olan duygu durumuna ilişkin bilgiler verirken, kişilik özelliklerini ve yetkinliklerini yansıtmaktadır. 

İzmir Psikolog, Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Ceren Yağcıköseoğlu